Zgrada Opcine

- Izviješće o radu poglavarstva u protekla dva mjeseca. - Vijećnička pitanja

Sjednici Općinskog vijeća održana je u vijećnici Općine Blato 29. rujna 2005. godine Nakon izvješća načelnika o radu Općinskog poglavarstva u protekla dva mjeseca, uslijedila su vijećnička pitanja.
Kroz vijećnička pitanja vijećnici su ukazali na neučinkovitost policije, između ostalog, i u reguliranju prometa, posebno u samom centru Blata, gdje unatoč znaku zabrane vozila prekomjerne visine i tonaže, isti prolaze kroz Zlinje i na taj način lome grane i uništavaju aleju lipa, za koju je pokrenuta inicijativa za uvrštavanje u zaštićeni spomenik parkovne arhitekture čime će lipe dobiti bolji tretman i zaštitu. Vijećnici su također izrazili nezadovoljstvo što zbog spora između dvoje vlasnika, hotel Alfir sa svojim smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima stoji van funkcije. Općina Blato pokušala je, u okviru svojih ovlasti, uvođenjem poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine «prisiliti» vlasnike da iznađu rješenje, međutim još uvijek bez rezultata.
Vijećnici su upoznati sa realizacijom Programa gospodarskog razvitka općine Blato, posebno sa realizacijom mjera poticanja zapošljavanja gdje je od ukupno planiranih 300.000 kuna do sada potrošeno 256.000. kuna, dok je za provođenje mjera poticanja novih nasada maslina i vinove loze ukupno osigurano 276.000. Ujedno su upoznati sa tijekom realizacije projekta uređenja poduzetničke zone u Krtinji gdje je Općina Blato do sada otkupila oko 15 000 m2 zemljišta, te je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa i uknjižba na kupljene nekretnine. U završnoj fazi je i elektrifikacija zone koju izvodi Brodomerkur d.d. iz Splita za koju je Općina Blato izdvojila 750.00 kuna, a planira se izrada projektne dokumentacije i uređenje pristupnih cesta i cesta u zoni za što je Općina Blato Ministarstvu gospodarstva, već podnijela zahtjev za sufinanciranje.
Prva točka dnevnog reda bio je prijedlog Pravilnika o zaštiti javnih površina o kojem su vijećnici iznijeli pozitivno mišljenje i istog jednoglasno prihvatili. Inače Pravilnik kojim se regulira način naplate naknade za zauzimanje, prekopavanje i izvanrednu uporabu javnih površina, te korištenje javnih površina za izgradnju komunalnih objekata na području naše Županije, donesen je jedino u još dvije jedinice lokalne samouprave.
Jednoglasno je prihvaćena i odluka o pristupanju Općine Blato Dubrovačkom investicijskom fondu kojom se podržava inicijativa o osnivanju tog investicijskog fonda koji će poslovati pod tvrtkom Dubrovnik Riviera invest d.o.o., a ima za cilj organizirati lokalni ekonomski potencijal i učiniti ga konkurentnim u procesima privatizacije, stvoriti realnu bazu za pokretanje gospodarske inicijative i aktivnosti pravnih i fizičkih osoba, osigurati mogućnost zadržavanja preostalih vrijednih gospodarskih subjekata i lokacija u vlasništvu domaćeg kapitala, te osigurati pretpostavke za razvoj i zapošljavanje domaćeg menađerskog kadra. U tu svrhu Općina Blato dužna je u svom proračunu osigurati 20.000 kuna kao temeljni ulog kojim će sudjelovati u temeljnom kapitalu Društva. U sklopu rasprave moglo se čuti žaljenje što ovakva inicijativa nije rođene prije od strane blatskih gospodarstvenika, kada bi gospodarski resursi naše Općine, a posebno se to odnosi na hotelske i ugostiteljske kapacitete, bili u vlasništvu blatskih tvrtki.
Prihvaćena je odluka o zajedničkom financiranju projekata izvlaštenja zemljišta na području otoka Korčule za potrebe izgradnje vodoopskrbnog sustava na otoku Korčuli kojim upravlja NPKL vodovod d.o.o, kao nužan uvjet za nastavak izgradnje NPKL-a. Općina Blato u svom je Proračunu za trogodišnje razdoblje dužna osigurati iznos od 720.000 kuna, od čega se u 2005. godini planira izdvojiti 240.000 kuna.


Ispis