Zgrada Opcine

- Izvješća načelnika o aktivnostima Općinskog poglavarstva između dvije sjednice Vijeća,
- O boravku  blatskim iseljenicima u Australiji
- Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja",
- Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nalaza Državnog ureda za reviziju"
- Financijski izvještaj o poslovanju Vodovoda d.o.o. te o planiranim budućim projektima.
- Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća Eko d.o.o.
- Realizacija Programa borbe protiv ovisnosti

Nakon podnesenog izvješća načelnika o aktivnostima Općinskog poglavarstva između dvije sjednice Vijeća, u kojem je vijećnike, između ostalog upoznao i o svom boravku  blatskim iseljenicima u Australiji od 30. travnja do 14. svibnja 2004. godine na poziv "Društveno kulturnog Odbora Prigradica 1925-2005." Glavna svrha posjete bila je priprema i organizacija obilježavanja  osamdesete obljetnice velikog socijalnog egzodusa iz Blata u koju je svrhu Odbor i osnovan. Cilj posjete bio je i upoznavanje iseljenika sa Projektom okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, koje je, pretežno ono neobrađeno u njihovom vlasništvu, a isto bi  realizacijom Projekta mogli prodati ili dati u najam.

Nakon postavljanih vijećničkih pitanja i usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice  započela je rasprava po dnevnom redu.

Jednoglasno je prihvaćena prva točka dnevnog reda "Prijedlog Zaključka o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskog odobrenja", koje će sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama  pravnim i fizičkim osobama na području općine Blato, registriranim za obavljanje obrta, davati koncesijska odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru.

Nakon uvodnog obrazloženja voditeljice Odjeljka općinske uprave i samouprave jednoglasno je prihvaćena i druga točka dnevnog reda " Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nalaza Državnog ureda za reviziju" u kojem je revizija, nakon obavljenog nadzora dala pozitivno mišljenje o financijskom poslovanju Općine Blato za 2003. godinu.

S aktivnostima Vodovoda Blato d.o.o.,  financijskim poslovanjem u 2003. godini, te planiranim projektima koji će se prema očekivanju Vodovoda d.o.o. realizirati u narednom razdoblju,  nazočne vijećnike upoznao je direktor Vodovoda d.o.o. U otvorenoj raspravi vijećnici su ukazali na potrebu zamjene  mjesne vodovodne mreže, koja zbog svoje dotrajalosti i čestih sanacija puknuća povećava troškove održavanja vodovodne mreže. Također su raspravljali o stjecanju udjela Hrvatskih voda u temeljnom kapitalu Društva, te zatražili da se Izvješće o kvaliteti vode za piće, koju analizu vrši Zavod za javno zdravstvo u Splitu i Dubrovniku, dostavi na jednoj od slijedećih sjednica.  

Općinsko vijeće, koje je ujedno i Skupština EKO-a d.o.o. raspravljalo je i  po Izvješću o poslovanju i financijskom poslovanju komunalnog poduzeća  u 2003. godini koje je jednoglasno prihvaćeno. Vijećnici - članovi Skupštine Društva pohvalili su rad komunalnog poduzeća i aktivnosti koje isto poduzima na komunalnom uređenju Blata i okolnih uvala, a posebno su pohvalili početak realizacije projekt "Selektivnog prikupljanja otpada", koji je projekt "službeno započeo" akcijom prikupljanja starog papira od strane učenika Osnovne škole Blato,  u koju su se akciju uključili  blatska domaćinstva i gospodarski subjekti.

Na kraju sjednice vijećnici su upoznati sa realizacijom Programa borbe protiv ovisnosti u 2003. godini u kojem su nosioci Programa upoznali nazočne sa svim aktivnostima koje se poduzimaju na suzbijanju zlouporabe opojnih droga, ali isto tako su ukazali na sve veći porast alkoholizma u mladih i nasilja u obitelji, koji su također jednako opasni. Na kraju rasprave vijećnici su se složili kako je i jedan "mladi  život"  koji se izbavi iz pakla droge veliki uspjeh, te kako sa s realizacijom  Programa treba nastaviti i ubuduće.


Ispis