Zgrada Opcine

28. sjednica Općinskog vijeća –12. lipnja 2008. godine

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Blato za 2008. godinu;
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona Krtinja:
3. Prijedlog Odluke o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu;
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato;
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti javnih površina;
6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o pripremi protupožarne sezone na području  Općine Blato u 2008. godini;
7. Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o i financijsko izvješće za razdoblje od 01.siječnja –  31. prosinca 2007. godine.

Općinsko vijeće Blato, pod predsjedanjem gđe. Katije Favro, održalo je 12. lipnja 2008. godine, u vijećnici Općine Blato svoju 28. sjednicu.
Općinsko vijeće Blato prihvatilo je Izmjene i dopune Proračuna Općine Blato za 2008. godinu kojima se izvorni proračun povećava za 1.209.0000 kuna, odnosno 5,85% i isti iznosi 21.882.000 kuna. Povećani prihodi namijenjeni su kupnji zemljišta za izgradnju športske dvorane, kao i povećanim izdvajanjima za potrebe kulture, športa, obrazovanja, te zdravstva i socijalne skrbi.
Vijećnici su podržali Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Poduzetnička zona Krtinja kojim bi se omogućila izgradnja na neizgrađenim dijelovima građevinskog područja Poduzetničke zone Krtinja, s obzirom da je od 01. travnja 2008. godine Generalni urbanistički plan Blato- Vela Luka stavljen izvan snage.
U nastavku  sjednice Općinsko vijeće donijelo je Odluku o izmjenama  i dopunama Odluke o komunalnom redu i Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke o uređenju cestovnog       prometa u naseljima na području Općine Blato kojima se vrši usklađivanje dosadašnjih Odluka s novim Prekršajnim zakonom.Vijeće je također donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti javnih površina kojom se zabranjuje svako prekopavanje javnih površina od 01. lipnja do 30. rujna. Istom Odlukom propisano je da se javnim prometnim površinama mogu koristiti između ostalog i vozila čija visina ne prelazi 3,8 m.
Nakon uvodnog obrazloženja kojim je Općinsko vijeće upoznato sa temeljitim pripremama DVD-a Blato i Općine Blato za protupožarnu sezonu, Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pripremi protupožarne sezone  na području  Općine Blato u 2008. godini.
Na kraju sjednice Općinsko vijeće prihvatilo je Izvješće o poslovanju EKO-a d.o.o za 2007. godinu koje obuhvaća poduzete aktivnosti u realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog područja na području Općine Blato, te  Financijsko izvješće EKO-a d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja – 31. prosinca 2007. godine prema kojem je iskazana bruto dobit u visini od 2.139,86 kn, pri ukupnim prihodima od 3.773.559,31 kn i ukupnim rashodima od 3.771.419,45 kn.

Ispis