Radovi Trafo Duboka 2021

Za ovu investiciju Općina Blato je osigurala 100 m² zemljišta za smještanje nove trafostanice u Dubokoj.
Potpisan je Ugovor o pravu građenja na općinskom zemljištu 01. srpnja 2016. godine, te je izvršena uplata 50.000,00 kn po predugovoru o priključku u lipnju 2018. godine i tim radnjama općina je izvršila sve svoje obveze.

Nova trafostanica rasteretit će postojeću u Gršćici, te će objekti na rubnim dijelovima Gršćice i u Dubokoj dobiti napajanje električnom energijom.
Radovi su vrijedni oko 2.000.000,00 kn, a trenutno se obavlja iskop rova za polaganje električnih kabela.

Za trafostanicu Borova zemljište je osigurano od strane privatne osobe, te je općina uplatila HEP-u 50.000,00 kn po predugovoru o priključenju 29. lipnja 2018. godine.
Trafostanica je trenutno u fazi projektiranja od strane HEP-a.

Za trafostanicu Bočić-Prigradica HEP rješava pravni spor, te će se nakon njegovog rješavanja, poduzeti daljnje radnje za njeno osposobljavanje.
U tijeku je i rješavanje potrebnih radnji za elektrifikaciju Žukove.


Ispis