Priznanja Opcine Blato Za 2020

Općinski načelnik dana 10. prosinca 2020. godine, a na temelju pristiglih prijedloga donio je Zaključak o dodjeli priznanja Općine Blato iz područja kulture, športa te najuspješnijem privatnom iznajmljivaču u protekloj turističkoj sezoni.

Za dugogodišnji rad u kulturi priznanja će se dodijeliti kako slijedi: na prijedlog V.U. Kumpanjija Blato gosp. Dragi Katiću, na prijedlog Ogranka Matice Hrvatske u Blatu i Društva „Naša djeca“ Blato gđi. Franciski Jurišić Bačić, na prijedlog HGU Sveta Vincenca gosp. Tomislavu Franuloviću te na prijedlog Narodne glazbe Blato gosp. Ivanu Baničeviću.

Najuspješnijem sportašu u 2020. godini priznanje će se dodijeliti Petru Kovačiću, a najuspješnijem sportskom klubu Gimnastičkoj udruzi „Hrvatski sokol“ prema prijedlogu Zajednice športskih udruga Općine Blato.

Na prijedlog Turističke zajednice Općine Blato kao najuspješnijem privatnom iznajmljivaču u protekloj turističkoj sezoni u 2020. godini priznanje će se uručiti obitelji Marine Kapor.

Priznanja su trebala biti uručena na svečanom Božićnom prijamu, 26. prosinca 2020. godine na blagdan Svetog Stjepana, međutim zbog trenutno nepovoljne situacije s COVID-om svečano primanje kao i dodjela priznanja odgođena su do daljnjeg dok se za isto ne steknu uvjeti.


Ispis