Predavanje Kopila 8 2021

U organizaciji Kulturnoga centra Blato dana 9. kolovoza 2021. godine održano je predavanje “Nove spoznaje o gradini Kopila kod Blata i perspektive daljnjeg istraživanja”. Predavanje je održao dr. sc. Igor Borzić docent na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru i voditelj istraživanja na gradini Kopila.

U uvodnom dijelu predavač je upoznao posjetitelje sa značajem gradinskog naselja Kopila, a nakon toga izložio brojna istraživanja koja se vode na ovome izuzetno atraktivnom lokalitetu. Na kraju predavanja posjetitelji su postavljali pitanja i aktivno se uključili u diskusiju.

predavanje kopila 8 2021 1


Ispis