Freska Opsada Korcule

U petak 1. listopada 2021. godine u Kulturnome centru Blato otvorena je gostujuća izložba Gradskog muzeja Korčula „Freska o opsadi Korčule”. Izložba je održana u Gradskom muzeju Korčula 13. kolovoza ove godine u povodu obilježavanja 450 godina obrane Korčule od Turaka. Autor, prof. Frane Cebalo, je povodom 450 - te godišnjice digitalno restaurirao freske koje su pronađene prilikom restauracije oltara Carigradske gospe 1990. godine u talijanskom mjestu Mola di Bari, a prikazuju neuspjelu opsadu Korčule iz 1571. godine.

Izložba gostuje u Kulturnome centru Blato u sklopu obilježavanja 450 – te obljetnice Bitke kod Lepanta 7. listopada. Izložbu možete razgledati svakim radnim danom od 09:00 do 12:00.


Ispis