EkopapirmU drugoj po redu ekološkoj akciji selektivnog sakupljanja starog papira, a koju je ponovo uspješno organiziralo i provelo komunalno poduzeće Eko d.o.o. - Blato sakupljeno je oko četiri tone raznog papira, novina, kartonske ambalaže i stare uredske dokumentacije. Ovoga puta u akciju su se uključili učenici i profesori Srednje škole Blato, blatska domaćinstva i nekoliko blatskih poduzeća.

Budući je u prošlotjednoj akciji koju su također uspješno proveli učenici Osnovne škole Blato sakupljeno tri tone papira, svih sedam tona propisno je selekcirano, presovano, ambalažirano i spremno za isporuku tvornici PAN - papirna industrija Zagreb. Inače komunalno poduzeće Eko d.o.o. je za potrebe selektivnog sakupljanja i prešanja papira, plastike i metalne ambalaže nabavilo specijalnu automatsku prešu zvanu Ibalirka. Također, u planu je nabava i postavljanje nekoliko novih spremnika za selektivno sakupljanje otpada u mjestu i u pripadajućim blatskim uvalama, čime se želi potaknuti mještane Blata na pozitivnu promjenu ekoloških navika i na racionalnije postupanje sa otpadnim materijalima. Još je vrijedno istaknuti da je ovo bila jedna od najvećih do sada ekološko-edukativnih akcija selektivnog sakupljanja papira na južnodalmatinskim otocima, a koja bi trebala potaknuti i ostale sredine na slične hvale vrijedne inicijative, odnosno, na poboljšanje sveopće kulture ponašanja i povećanje ekološke svijesti.

Ekopapir


Ispis