Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose ciljevima Poziva u skladu s uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije.

Prijave na Poziv ostvaruju se kroz tri (3) prioritetna područja:

  • Promicanje i zaštita prava djece (jednogodišnji projekti),

  • Podrška obitelji (jednogodišnji projekti) i

  • Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva (trogodišnji programi).

Udruga prijavitelj može istovremeno prijaviti najviše tri (3) prijave na ovaj Poziv, odnosno istovremeno prijaviti najviše jednu prijavu po prioritetnom području a financijsku potporu ostvariti samo za jednu prijavu.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 6.316.000,00 kuna
Prijava na Poziv moguća je putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za prijavu: 16. listopada 2019.

Odjeljak za d.d.


Ispis