Općina Blato krajem 2019. godine prijavila se na raspisani Javni poziv Ministarstva kulture sa programom „Nastavak istraživanja i konzerviranje lokaliteta Kopila“, te je Ministarstvo odobrilo iznos od 40.000,00 kuna. Ovim putem zahvaljujemo Ministarstvu kulture na potpori, a radovi na lokalitetu nastaviti će se u lipnju i srpnju ove godine.

Odjeljak za d.d. Općine Blato


Ispis