Općina Blato je Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato: 3/03, 5/04 i 3/07) započela postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato.
    
Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato su:
1.    izmjena građevinskog područja za potrebe gradnje sportske dvorane u Blatu;
2.    izmjena obuhvata UPU Blato i određivanje obveze izrade UPU sportske dvorane;
3.    usklađenje važećeg PPUO Blato s Zakonom o prostornom uređenju i građenju (u dijelu koji se odnosi na određenje uvjeta građenja – broja katova i visine zgrada).

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato obuhvatit će površinu potrebnu za gradnju sportske dvorane u Općini Blato kao JLS, odnosno njene katastarske općine Blato.  
OPĆINSKO POGLAVARSTVO 
 

Ispis   E-mail