Odrzana 9 Sjednica Vijeca 2022
 1. Prijedlog Zaključka po nedostavljenom Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica;
 2. Prijedlog Odluke o izradi i postavljanju biste akademiku Ivi Padovanu i biste dr. Anti Franuloviću;
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Blato;
 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu;
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2021. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala1";
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2021. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2021. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Programa rada Općinskog savjeta mladih za 2022. godinu;
 11. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko – neretvanske županije, Ispostavi Blato;
 12. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Nikoli Bačiću;
 13. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Narodnoj knjižnici Blato;
 14. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Ivanu Gregu.

Dana 24. ožujka 2022. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je većinom glasova prihvaćen Zaključak po nedostavljenom Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica kojim se utvrđuje da Općinski Načelnik nije ispoštovao Zaključak po Izvješću od Općinskog načelnika o izvršenim radovima, dobivenim i utrošenim sredstvima za sanaciju deponija Sitnica koji je donesen na 8. sjednici Općinskog vijeća općine Blato 10. veljače 2022. godine te se određuje daljnje postupanje.

Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je prijedlog Odluke o izradi i postavljanju biste akademiku Ivi Padovanu i biste dr. Anti Franuloviću. Navedene biste postavit će se ispred glavnog ulaza u Domu zdravlja dr. Ante Franulović, Jedinica Blato, kao simbol zahvalnosti i priznanja za njihov doprinos medicinskoj znanosti i zdravstvenoj zaštiti.

Većinom glasova prihvaćen je i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Blato kojim se naplata parkiranja vrši u vremenu od 1. lipnja do 1. listopada u vremenu od 07:00 do 20:00 sati svakog dana, umjesto cjelogodišnje naplate, uz amandman kojim će ova Odluka stupiti na snagu 01. studenoga 2022. godine.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2021. godinu nije prihvaćen većinom glasova protiv kao ni prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2021. godinu.

Većinom glasova protiv nije prihvaćen ni prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Sjeverna obala1" koji je na 8. sjednici Vijeća vraćen na doradu.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2021. godini. Tako ukupni ostvareni prihod poreza na kuće za odmor za 2021. godinu iznosi 629.523,30 kuna. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2021. godini iznosi 79.523,92 kuna.

Vijećnici su također jednoglasno prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2021. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je u iznosu od 795.888,02 kn, odnosno 73,61%, a komunalnog doprinosa u iznosu 521.953,45 kn, odnosno 68,39%.

Prihvaćeno je jednoglasno i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva za 2021. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu i Zakonu o građevinskoj inspekciji, te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U nastavku sjednice Vijeće je većinom glasova prihvatilo Program rada Općinskog savjeta mladih Općine Blato za 2022. godinu koji se sastoji se od pet poglavlja (Radionica o demokratskoj kulturi i važnosti izlazaka na izbore, Suradnja sa savjetima mladih Otoka Korčula, Provođenje humanitarnih akcija, Blatsko sportsko ljeto i Sudjelovanje u kulturnim događanjima) koje će Savjet mladih tijekom godine otvoriti i raspraviti te predložiti raspravu o pojedinim pitanjima kao način rješavanja tih pitanja s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih općine Blato.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, jednoglasno je donijelo slijedeće zaključke o dodjeli javnih priznanja Općine Blato:

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko – neretvanske županije, Ispostavi Blato kao znak zahvalnosti i priznanja na ukazanoj profesionalnosti te trudu uloženom u spašavanju ljudi na zapadnom dijelu otoka Korčule u 2021. godini.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Nikoli Bačiću kao znak priznanja za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju iz matematike u 2021. godini kao i za sve uspjehe koje je do sada postigao kroz svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se priznanje Narodnoj knjižnici Blato kao znak zahvalnosti za rad i zalaganje na području kulturnog i društvenog života stanovnika općine Blato.

Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Ivanu Gregu kao izraz poštovanja i zahvalnosti za životni put i djelo koje je darovao svom Blatu i Blaćanima.

 


Ispis