4 Op Vijece
  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Općine Blato;
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcije dječjeg vrtića i jaslica u Blatu.

Dana 27. rujna 2021. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Općine Blato. Naime, Općinsko vijeće je na svojoj 24. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, donijelo Odluku o zaduživanju Općine Blato kojom se Općini Blato odobrava zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d., Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, u iznosu od 2.700.000,00 kuna, za financiranje projekta „Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića i jaslica u Općini Blato“. Kako je prije korištenja dugoročnog kredita, bilo potrebno zatvoriti prvo kratkoročni kredit (pozajmicu) sa Privrednom bankom Zagreb na iznos od 1.500.000,00 kuna, Kreditor je Općini Blato odobrio djelomičnu isplatu po dugoročnom kreditu u visini od 1.000.000,00 kuna, što je dovelo do toga da se do 31.5.2021. nije iskoristio cijeli kredit.

S obzirom da Općina nije iskoristila cjelokupni iznos kredita do 31.05.2021. godine, a kako bi se mogao povući ostatak kredita s kojim bi se podmirile obveze prema izvođaču radova, Odlukom o izmjeni Odluke o zaduživanju Općine Blato produžuje se rok korištenja kredita do 29.09.2021. godine.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja Rekonstrukcije dječjeg vrtića i jaslica u Blatu. Općina Blato kao investitor s navedenim ulaganjem planira podnijeti Zahtjev za potporu na natječaj Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, te je dužna sukladno odredbama iz čl. 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« u Zahtjevu za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno predstavničkog tijela Općine Blato o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave.


Ispis