Odrzana 18 Sjednica Vijeca 2023
  1. Prijedlog Zaključka o neizvršenju Odluke općinskog vijeća od 23. ožujka 2023. godine;
  2. Prijedlog Odluke o osiguranju dodatnih sredstava za rad Ustanove u kulturi Blatski fižuli

Dana 04. svibnja 2023. godine u Općinskog vijećnici održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić.

Na sjednici je većinom glasova prihvaćen prijedlog Zaključka o neizvršenju Odluke općinskog vijeća od 23. ožujka 2023. godine zajedno sa amandmanom kojim se imenuje privremenog direktora Franka Favra, s obzirom da je dosadašnjem direktoru istekao mandat dana 13. ožujka 2023. godine te novi direktor nije imenovan, a niti društvo može funkcionirati bez direktora kao uprave.

Većinom glasova suzdržanih nije prihvaćen prijedlog Odluke o osiguranju dodatnih sredstava za rad Ustanove u kulturi Blatski fižuli kojom se predlaže da poslovi tehničke pripreme svih kulturnih priredaba koji su se do sada obavljali u Općinskih Blato, predlaže u nadležnost Ustanove u kulturi, te je potrebno osigurati dodatna sredstva u Općinskom proračunu u visini od 8.000,00 eura, a koja će se osigurati sljedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2023. godine.


Ispis  

Općinsko vijeće

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Želimir Bosnić, mr.pham.

Predsjednik

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Toni Farac, dipl. ing.

Potpredsjednik

Članovi vijeća

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

3. Katarina Kovačić, prof.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

4. Ivan Bačić

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

5. Marija Žabica, dipl.soc.rad.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

6. Nikola Mirošević, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

7. Franciska Jurišić Bačić, mag. bibl.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

8. Iva Žaknić, oec.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

9. Edi Matulović

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

10. Tonći Padovan, prof

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

11. Želimir Franulović, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

12. Marija Bačić, dr.med.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

13. Marko Protić