17 Sjednica Vijeca 3 2023
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijela Općine Blato;
 2. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2023. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2023. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju «EKO» društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato;
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2022. godinu; 
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2022.  godinu;
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2022. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2022. godinu;
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog i prometnog redarstva  za 2022. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog grba Općine Blato kao skupno priznanje Domu Majka Marija Petković;
 11. Prijedlog Zaključka o dodjeli Srebrnog  grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje Marinu Žuveli;
 12. Prijedlog Zaključka o dodjeli Zlatnog grba Općine Blato kao pojedinačno priznanje  Meri Cetinić.

Dana 23. ožujka 2023. godine u velikoj dvorani Doma kulture održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je vodio predsjednik Općinskog vijeća gosp. Želimir Bosnić. Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijela Općine Blato. Općinski načelnik donio je novi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Blato, kojim se umjesto dosadašnjeg radnog mjesta savjetnika za financije u Upravnom odjelu za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove, dodaje radno mjesto pomoćnika pročelnika. Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Blato određuje se koeficijent na novonastalom radnom mjestu (pomoćnik pročelnika), a isto tako sukladno Uredbi o visini minimalne plaće korigirane su i plaće spremačica.

Većinom glasova protiv nije prihvaćen prvi prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2023. godinu, kao ni prijedlog Izmjena i dopuna Programa rada Općine Blato za 2023. godinu, tim izmjenama Proračun Općine Blato iznosio bi 3.294.940 eura, sa uključenim konsolidiranim viškom prihoda iz 2022. godine u svoti od 183.570 eura, a koji uključuje financijski rezultat Općine Blato i proračunskih korisnika (Blatski fižuli, Narodna knjižnica i Dječji vrtić Blato.) Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Blato za 2023. godinu planirani su rashodi i izdaci u svoti od 3.294.940 euri, što predstavlja nominalno povećanje u odnosu na važeći proračun od 30.570 eura ili povećanje 0,94 °%.

Na sjednici je većinom glasova prihvaćen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju «EKO» društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) Blato sa četiri predložena amandmana, predloženim amandmanima, osim što će se Izjava o osnivanju EKO društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti d.o.o. Blato uskladiti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave, postići će se i veća transparentnost u radu, kao i otvorenost prema javnosti.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Blato za 2022. godinu nije prihvaćen većinom glasova protiv kao ni prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o radu Općine Blato za 2022. godinu.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati općinskih poreza u 2022. godini. Tako ukupni ostvareni prihod poreza na kuće za odmor za 2022. godinu iznosi 545.139,68 kuna. Ostvareni prihod temeljem poreza na potrošnju u 2022. godini iznosi 106.459,23 kuna.

Vijećnici su također jednoglasno prihvatili Zaključak o prihvaćanju Izvješća o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2022. godini. Naplata komunalne naknade realizirana je u iznosu od 748.961,07 kuna, a komunalnog doprinosa u iznosu 362.761,16 kuna.

Prihvaćeno je jednoglasno i Izvješće o radu komunalno/prometnog redarstva za 2022. godinu kojim su obuhvaćene aktivnosti komunalnog redarstva na održavanju čistoće, kulturnog izgleda i uređenja naselja, održavanja javno prometnih površina, racionalnog postupanja s otpadnim stvarima te pridržavanja propisanog načina kod izvođenja građevinskih radova na području općine Blato sukladno Odluci o komunalnom redu i Zakonu o građevinskoj inspekciji, te aktivnosti prometnog redarstva temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na kraju sjednice Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti, jednoglasno je donijelo slijedeće zaključke o dodjeli javnih priznanja Općine Blato:

Srebrni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodjeljuje se Domu Majka Marija Petković kao znak zahvalnosti za 16. godina nesebičnog djelovanja svih njegovih djelatnika. Osobito u izazovnom vremenu današnjice.

Srebrni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Marinu Žuveli kao znak priznanja i zahvalnosti za višestruko darovanu krv te promicanje dobrovoljnog darivanja krvi.

Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodjeljuje se Meri Cetinić kao znak zahvalnosti za ostvarene uspjehe kojima je obilježila hrvatsku glazbu, bez čijeg autorskog rada, glasa, talenta ne možemo zamisliti glazbenu prošlost kao i za njenu promociju Blata u zemlji i svijetu.


Ispis  

Općinsko vijeće

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Želimir Bosnić, mr.pham.

Predsjednik

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

Toni Farac, dipl. ing.

Potpredsjednik

Članovi vijeća

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

3. Katarina Kovačić, prof.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

4. Ivan Bačić

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

5. Marija Žabica, dipl.soc.rad.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

6. Nikola Mirošević, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

7. Franciska Jurišić Bačić, mag. bibl.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

8. Iva Žaknić, oec.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

9. Edi Matulović

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

10. Tonći Padovan, prof

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

11. Želimir Franulović, dipl. ing.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

12. Marija Bačić, dr.med.

style="-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px; border-radius: 0px;" />

13. Marko Protić