Zgrada Opcine

U velikoj dvorani Doma kulture  16. lipnja 2017. godine s početkom u 18,00 sati održana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je u nazočnosti novoizabranih članova Općinskog vijeća, načelnika Općine Blato Ante Šeparovića, zamjenika načelnika Perice Bačića, bivših članova Općinskog vijeća, predstavnika gospodarskih subjekata i ostalih uzvanika i gostiju otvorio pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato Mario Marinović po ovlaštenju predstojnika Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.  Za sjednicu je bio utvrđen slijedeći Dnevni red:

-     Utvrđivanje kvoruma,

1. Izbor Mandatnog povjerenstva;

2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća,

-          Utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika,

-     Svečana prisega članova Općinskog vijeća,

3. Izbor Povjerenstva za izbor i imenovanje,

4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća i potpredsjednika Općinskog vijeća.

U   Mandatno povjerenstvo  Općinskog  vijeća  izabrani  su  Jelica Šeparović  za predsjednika, te  Marija  Franulović, dipl.soc.rad.  i  Iva Žaknić, oec.  za  članove.  Predsjednica  Mandatnog povjerenstva  Jelica  Šeparović  podnijela   je  izvješće  Mandatnog  povjerenstva  u  kojem je detaljno iznijela  rezultate izbora za Općinsko vijeće Općine Blato.

Općinskom načelniku Općine Blato Anti Šeparoviću, dipl.ing.agr. zbog nespojivosti obnašanja dužnosti općinskog načelnika i člana predstavničkog tijela mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato miruje po sili zakona, te će na prijedlog Kandidacijske liste grupe birača umjesto njega dužnost vijećnika obavljati Iva Žaknić, oec., koja je bila 6. na listi Kandidacijske liste grupe birača.

Zamjeniku Općinskog načelnika Perici Bačiću, dipl.ing. zbog nespojivosti obnašanja dužnosti zamjenika općinskog načelnika i člana predstavničkog tijela mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato miruje po sili zakona, te će na prijedlog Kandidacijske liste grupe birača umjesto njega dužnost vijećnika obavljati Tonći Padovan, prof.defektolog, koji je bio 7. na listi Kandidacijske liste grupe birača.

Marino Sardelić, dr.vet.med., zbog nespojivosti obnašanja dužnosti direktora pravne osobe kojoj je jedinica osnivač i člana predstavničkog tijela, mandat vijećnika Općinskog vijeća Općine Blato stavio je u mirovanje, te će na prijedlog Kandidacijske liste grupe birača umjesto njega dužnost vijećnika obavljati Zoran Sardelić, dipl.ing., koji je bio 8. na listi Kandidacijske liste grupe birača.

Potvrđeni su mandati  slijedećim vijećnicima:

 1. Katarina Kovačić, prof.  – HDZ
 2. Želimir Bosnić, mr.pharm.  – HDZ
 3. Marija Franulović, dipl.soc.rad. – HDZ
 4. Toni Farac, dipl. ing. – HDZ
 5. Ivan Bačić – HDZ
 6. Marko Bačić – HDZ
 7. Marija Bačić, dr.med. – Kandidacijska lista grupe birača
 8. Edi Matulović – Kandidacijska lista grupe birača
 9. Iva Žaknić, oec. – Kandidacijska lista grupe birača
 10. Tonći Padovan, prof.defektolog – Kandidacijska lista grupe birača
 11. Zoran Sardelić, dipl.ing.  – Kandidacijska lista grupe birača
 12. Jelica Šeparović – SDP
 13. Majski Mašković – SDP

Sukladno čl. 87. st.4. Zakona o lokalnim izborima za predsjedatelja Općinskog vijeća utvrđena je  gđa. Katarina Kovačić  koja je nastavila vođenje sjednice do izbora predsjednika Općinskog vijeća. Svečanu prisegu položilo je svih 13 vijećnika.

U nastavku sjednice u Povjerenstvo za izbor i imenovanje izabrani su Zoran Sardelić dipl.ing. za predsjednika, te Želimir Bosnić, mr.pharm. i Majski Mašković za članove.

Na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje za predsjednika Općinskog vijeća većinom glasova izabrana je Marija Bačić, dr.med., čime je konstituirano Općinsko vijeće Općine Blato. Za potpredsjednicu Općinskog vijeća jednoglasno je  izabrana Jelica Šeparović.


Ispis   E-mail