Zgrada Opcine

- Godišnji obračun proračuna Općine Blato za 2005. godinu
- Izvješće o realizaciji Program rada Općinskog Poglavarstva za 2005. godinu
- Izvješće o naplati općinskih poreza u 2005. godini
- Izvješće o naplati komunalne naplate, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka u 2005. godini
- Zaključci o dodijeli javnih priznanja Općine Blato
- Prihvaćanje Prostornog plana Županije Dubrovačko-neretvanske

Pod predsjedanjem gđe. Katije Favro održana je 30. ožujka 2006. godine 9. sjednica Općinskog vijeća Blato.
Vijećnici su jednoglasno potvrdili prijedlog Poglavarstva o prihvaćanju Godišnjeg obračuna proračuna za 2005. godinu koji je ostvaren u iznosu od 19.031.130 kuna. Vijećnici su upoznati kako se Proračun Općine Blato, kao i svi akti koje donosi Općinsko vijeće Blato mogu vidjeti na web stranicama općine Blato www. blato. hr.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o realizaciji programa Gospodarskog razvitka za čije je mjere u poticanju gospodarskog razvitka Općine Blato u prošloj godini izdvojeno 1.653.127 kuna. Istaknuto je kako je pored sredstava izdvojenih iz Općinskog proračuna u dva gospodarska subjekta «Blato 1902» d.d. i «Radež» d.d. iz Državnog proračuna izdvojeno 7 milijuna kuna u svrhu sufinanciranja projekta okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, odnosno subvencioniranja brodogradnje, tako da su sredstva uložena u gospodarstvo Blata znatno veća.
Istaknuto je također kako su tijekom protekle godine zaposlene 32 osobe, te je krajem 2005. godine u Blatu evidentirano 1217 zaposlenih, dok je na Zavodu za zapošljavanje evidentirano 246 nezaposlenih osoba, što predstavlja stopu nezaposlenosti od 16.79%, što je za 3.41 % manje od istog razdoblja prošle godine.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih infrastrukturnih ulaganja u kojem je naveden broj od 26 kapitalnih projekta koji su realizirani tijekom 2005. godini ili se njihova realizacija nastavlja u tekućoj godini. Za realizaciju kapitalnih projekata utrošeno je 13.850.627,28 kuna, a vijećnici su izrazili želju da se ovakav trend ulaganja u kapitalne projekte na području Općine Blato nastavi i u budućem razdoblju. Jednoglasnim prihvaćanjem potvrđeno je Izvješće o realizaciji programa komunalne infrastrukture gdje su ukupni troškovi za održavanje komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini iznosili 2.112.206, 36 kuna.

Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba na području društvenih djelatnosti na području Općine Blato, i to: Program javnih potreba u kulturi; Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju; Programa javnih potreba u sportu i Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato u 2005. godini za čiju je realizaciju u 2005. izdvojeno ukupno 2.650.250 kuna.

Jednoglasno su prihvaćena i izvješća o naplati izvornih općinskih prihoda i to Izvješće o naplati komunalne naknade, komunalnog doprinosa i komunalnog priključka, te Izvješće o naplati općinskih poreza zajedno sa Zaključkom Općinskog poglavarstva o provođenju postupaka prisilne naplate, odnosno zabilježbe na nekretninu za sve dužnike. Također je iskazano nezadovoljstvo prikazanim prometom blatskih ugostiteljskih objekata, kao osnovice za obračun poreza na potrošnju.

Na kraju sjednice prihvaćeni su Prijedlozi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Blato pristigli na Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Blato koji je bio objavljen do 20. veljače 2006. godine. Tako je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo prijedlog da se Zlatni grb Općine Blato kao pojedinačno priznanje dodijeli gosp. Petru Buškariolu kao priznanje za životni put i djelo posvećeno radu s djecom, te kao doprinos kulturnom i sportskom životu Blata. Prijedlog da se Zlatni grb Općine Blato kao skupno priznanje dodijeli DVD-u Blato koji ove godine obilježava 57 godina osnutka, također je jednoglasno prihvaćen.

Srebrni grb Općine Blato ove godine dodijeliti će se Željanu Juretriću, kao priznanje za proglašenje najboljim učenikom Dalmacije u 2005. godini, učeniku Srednje škole Blato Tonču Andrijiću kao priznanje za osvojeno 1. mjesto na državnom prvenstvu u tehničkoj mehanici u 2005. godini i učeničkoj tvrtci Srednje škole Blato «Olives» d.d. kao skupno priznanje svim učenicima koji su sa svojim proizvodom «Olea – bočica života» - aromatiziranim ekstra djevičanskim maslinovim uljem na državnom natjecanju u konkurenciji 25 škola osvojili prvo mjesto u svim konkurencijama. Jednoglasnim prihvaćanjem sva tri prijedloga, vijećnici su izrazili zadovoljstvo i ponos što se ta priznanja dodjeljuju upravo mladima ljudima.

Na kraju sjednice vijećnici su dali pozitivno mišljenje i prihvatili Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog Plana Dubrovačko –neretvanske županije zajedno sa prihvaćanjem primjedbi koji se odnose na područje općine Blato, a koje se odnose na uvrštavanje turističkih zona «Prišćapac» i »Lučica» u turističke zone unutar naselja i turističkih zona «Žukova» i «Prižba-Ravno» u turističke zone izvan naselja Prostornog plana Županije.


Ispis