Zgrada Opcine
  1. Prijedlog Odluke o donošenju ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato.

Dana 30. ožujka 2021. godine, zbog pogoršane epidemiološke situacije na našem području i povećanog broja COVID pozitivnih osoba i osoba u samoizolaciji, održana je 27. elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednica je sazvana po hitnom postupku. Sjednica se održala u vremenu od 14:00 do 15:00 sati, putem e-maila. Sjednicu je vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen prijedlog Odluke o donošenju ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato kojeg je izradila tvrtka Grgurević & partneri d.o.o. iz Zagreba. Navedenom ciljanom izmjenom i dopunom obuhvaćen je isključivo tekstualni dio važećeg Plana i to vezano za rekonstrukcije i interpolacije u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja. Naime, kroz prethodni period provedbe Plana te temeljem zahtjeva građana dostavljenih Općini, ustanovljeno je kako dosadašnja rješenja Plana u predmetnom segmentu ne daju okvir za adekvatnu rekonstrukciju, konsolidaciju i privođenje namjeni građevina i površina unutar izgrađenog dijela naselja Blato. Izmjenom će se, unutar već dopuštene katnosti koja se izmjenom ne povećava, omogućiti rekonstrukcije tj. nadogradnje za građevine kojima je to važećim Planom onemogućeno. Ovakva izmjena i dopuna bitno će doprinijeti obnovi umnogome zapuštenog postojećeg građevinskog fonda, poboljšanju uvjeta života građana i demografske slike naselja te će se naposljetku smanjiti i pritisak na planiranje novih građevinskih područja te posljedično zauzimanje neizgrađenih, prirodnih prostora.


Ispis