Zgrada Opcine

Dana 12. srpnja 2017. godine u vijećnici Općine Blato održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Blato. Sjednicu je  vodila predsjednica Općinskog vijeća gđa. Marija Bačić.

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik;
  2. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za proračun, financije i gospodarstvo;
  3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti;
  4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša;
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima;
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Blato i Plana zaštite od požara Općine Blato;
  7. Prijedlog Odluke o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato.

Općinsko vijeće većinom glasova prihvatilo je prijedloge odluka o osnivanju i imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća. Tako je za predsjednicu Povjerenstva za Statut i Poslovnik imenovana Marija Bačić, a za članove Majski Mašković  i Želimir Bosnić iz redova vijećnika, te Antun Žanetić i Kristina Mešin Damjanović iz reda stručnih djelatnika.

U Odbor za proračun, financije i gospodarstvo imenovani su: Iva Žaknić za predsjednicu, Edi Matulović, Ivan Bačić Živo i Marko Bačić za članove iz reda vijećnika, te vanjski član Marko Protić. U Odbor za društvene djelatnosti imenovani su: Jelica Šeparović za predsjednicu, Tonći Padovan, Marija Franulović i Želimir Bosnić za članove iz reda vijećnika, te vanjski član Sanja Protić. U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovani su: Zoran Sardelić za predsjednika, Toni Farac i Katarina Kovačić za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Antonio Žuvela i Marko Šimunović. U Odbor za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima imenovani su: Tonći Padovan  za predsjednika, Katarina Kovačić i Edi Matulović za članove iz reda vijećnika, te vanjski članovi Branko Bačić i Nikola Prižmić.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo je Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Blato i Plana zaštite od požara Općine Blato. Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara izrađeni su od strane Protection d.o.o. Umag, te su dobili sve potrebne suglasnosti od nadležnih institucija.

Na kraju sjednice, zbog proceduralne pogreške u postupku javnog poziva, usvojena je promjena dnevnog  reda, te je umjesto Odluke o izboru članova Općinskog savjeta mladih Općine Blato Općinsko vijeće ponovno donijelo Zaključak o objavi Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Općinskog savjeta mladih Općine Blato objavit će se na oglasnoj ploči Općine Blato, na web stranici Općine Blato, te putem Radio Blata.


Ispis   E-mail