U POVODU ZATVARANJA "GODINE SVETE VINCENCE MUČENICE"

25. travnja
I. DAN TRODNEVNICE - 4. USKRSNA NEDJELJA
Svete Mise na Plokati - 9:00,10:30 sati
Pobožnost u čast sv. Vincence Mučenice - 17:30 sati
Otvaranje sarkofaga sv. Vincence Mučenice i sveta Misa - 18:00 sati

26. travnja
2. DAN TRODNEVNICE
Pobožnost u čast sv. Vincence Mučenice - 17:30 sati
Sveta Misa na Plokati - 18:00 sati

27. travnja
3. DAN TRODNEVNICE
Pobožnost u čast sv. Vincence Mučenice - 17:00 sati
I. večernja u čast svete Vincence Mučenice i sveta Misa za sve pokojne bratime Bratovštine Sveta Vincenca i članove HGU sv. Vincenca - 17:30 sati

28. travnja
SVETKOVINA SVETE VINCENCE MUČENICE
Sveta Misa na Plokati - za sve pokojne - 9:00 sati
Sveta Misa na Plokati - za sve iseljenike - 10:30 sati
Sveta Misa na Plokati - za sve žive vjernike - 18:00 sati

2. svibnja
5. USKRSNA NEDJELJA
Svete Mise na Plokati - 9:00,10:30 sati
Pobožnost u čast sv. Vincence Mučenice - 18:30 sati
Sveta Misa Zahvalnica i posveta župe sv. Vincenci Mučenici te Zatvaranje sarkofaga sv. Vincence Mučenice - 19:00 sati

Sveta Vincenco Mučenico, moli za nas

trodnevnica sv vincenca 2021 1


Ispis