Testiranje2020

Testiranje za prijam u službu Voditelja poslova namještenika u Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato

UPUTE KANDIDATIMA

za provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli molbe na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato za radno mjesto Voditelj poslova namještenika – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

koji je objavljen u Narodnim novinama broj 77 od 03. 07. 2020. godine, da će se pismena provjera kandidata održati dana 23. srpnja (četvrtak) 2020. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općinske uprave Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Pravila testiranja:

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja (dva dijela po 10 pitanja) i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 50% bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno.

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Ukoliko kandidat prekrši pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Blatu, 17. srpnja 2020. godine.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU VODITELJA POSLOVA NAMJEŠTENIKA
PREDSJEDNIK
Mario Marinović, dipl. iur.


Ispis