Natjecaj Javna Priznanja Opcine Blato

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Općine Blato

Temeljem članka 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Blato (Službeni glasnik...

Odluka Fin Potpora Udruge

Odluka o dodjeli financijske potpore udrugama temeljem provedenog Javnog poziva

Ovom se Odlukom odabiru projekti/programi od interesa za opće dobro i utvrđuju...

Rezultati stipendij

Rezultati natječaja za dodjelu stipendija Općine Blato za akademsku godinu 2020./21.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Blato za akademsku godinu...

Javni poziv Udrugama

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora udrugama iz sredstava proračuna Općine Blato za 2021. godinu

Općinski načelnik raspisao je „JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU...

Natječaj komunalni redar

Poziv na javni natječaj za Referenta - komunalnog redara

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj...

Natječaj stipendije 2020

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika od 10. srpnja 2020. godine...