Adventska Kucica

Obavijest o ishodu javnog poziva za davanje u zakup kućice u Gradskom parku

Na Javni poziv za davanje u zakup kućice i natkrivenog dijela s četiri (4) postavljena...

Najam Prizba 2 2021

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za davanje u zakup javne površine na Prižbi

Na Natječaj za davanje u zakup javne površine na Prižbi označene kao čes. zem...

Adventska Kucica

Javni poziv za zakup kućice u Gradskom parku

Općina Blato poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude...

Kolodvor Natjecaj 2 2021

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Temeljem Zaključka Općinskog načelnika KLASA: 363-02/21-01/11, URBROJ...

Najam Prizba 2 2021

Natječaj za davanje u zakup javne površine

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje ugostiteljskog...

Natjecaj Zemljiste 2021

Javni natječaj za zakup zemljišta u predjelu Sitnica

Predmet javnog natječaja je zakup zemljišta u predjelu Sitnica u vlasništvu...