Testiranje Voditelj Poslova Namjestenika

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli molbe na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti Općine Blato za radno mjesto Voditelj poslova namještenika – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog zamjene odsutnog namještenika (bolovanje) uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 5. travnja 2023. godine, da će se pismena provjera kandidata održati dana 21. travnja (petak) 2023. godine s početkom u 8,00 sati u prostorijama Općinske uprave Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Pravila testiranja:

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja (dva dijela po 10 pitanja) i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 50% bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno.

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Ukoliko kandidat prekrši pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Blatu, 17. travnja 2023. godine    

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA 

ZA PRIJAM U SLUŽBU VODITELJA POSLOVA NAMJEŠTENIKA

PREDSJEDNIK

Mario Marinović, dipl. iur.


Ispis