Rezultati Stipendije 2022 2023

DODJELA STIPENDIJA OPĆINE BLATO
ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2022/2023.

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu stipendija Općine Blato za školsku/akademsku 2022/2023.godinu utvrđeno je slijedeće:
Natječaj je raspisan za 5 stipendije i to za:
- 1 učenika srednje škole deficitarnog zanimanja; medicinska sestra/tehničar
- 2 studenta sukladno Listi prvenstva
- 1 studenta deficitarnog zanimanja – dr. medicine
- 1 studenta kao najboljeg učenika Srednje škole Blato, na prijedlog Srednje škole Blato

Na Natječaj se javilo 13 studenata i to 12 studenta sukladno Listi prvenstva utvrđenoj prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato, 1 student kao najuspješniji učenik Srednje škole Blato, a na prijedlog Srednje škole Blato, te 2 učenika srednje škole kao deficitarno zanimanje.

Kako se nitko od studenata nije javio za deficitarno zanimanje dr. medicine Općinski načelnik donio je Zaključak kojim će stipendirati još jednog studenta/cu sukladno Listi prvenstva (viši prosjek ocjena).
Za školsku/akademsku 2022/23. godinu Općina Blato stipendirati će slijedeće učenike/studente:
- 1 učenicu Srednje škole – deficitarno zanimanje- medicinska sestra/med.tehničar
Franka Šeparović – Zdravstvena škola Split
- 3 studenta sukladno Listi prvenstva:
Marta Donjerković- Građevinski fakultet Split;
Ivana Šeparović- Ruski jezik i književnost i Suvremena talijanska filologija;
Ela Vlašić- Filozofski fakultet Split- Hrvatski jezik i književnost, Pedagogija; te
- Najboljeg učenika Srednje škole Blato
Nikola Bačić – FER Zagreb

Lista reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato utvrđena je prema Pravilniku o stipendiranju studenata i učenika Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato broj 4/03 i 1/04), a ista je objavljena na oglasnoj ploči Općine Blato.

U slučaju da bilo koji student odustane od stipendije Općine Blato stipendiju će dobiti prvi student sa najvišim brojem bodova prema utvrđenoj Listi prvenstva.

S primateljima stipendije Načelnik Općine Blato sklopiti će Ugovor o stipendiranju, o čemu će isti dobiti pismenu obavijest.

Načelnik Općine Blato također je donio Zaključak da će ostalim studentima koji su se prijavili na raspisani Natječaj, a nisu stekli uvijete za dobivanje stipendije dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna, a učenici srednje škole koja nije stekla uvjet jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna.

Preuzimanje: pdfLISTA PRVENSTVA kandidata za dodjelu stipendija Općine Blato za ak. god. 2022/2023.


Ispis