Pomazemo Zajedno

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomažemo zajedno“, kodni broj: UP.02.1.1.16.0460, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“),  OPĆINA Vela Luka, objavljuje

Poziv za prijavu krajnjih korisnika za korištenje usluge potpore (pomoći u kući) osobama starije životne dobi i/ili nemoćnim osobama u projektu „Pomažemo zajedno“

Pozivamo sve osobe s navršenih 65 godina i starije i/ili nemoćne osobe (osobe s invaliditetom neovisno o starosnoj dobi) kojima je potrebna:

 • pomoć u dostavi namirnica
 • pomoć u pripremi obroka
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju
 • briga o higijeni
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima

da se prijave za potporu (pomoć u kući).

Planirano je da se potrebna potpora i podrška u kućanstvu pruža u periodu od 1. veljače do 31. srpnja 2023.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem / boravištem na području Općine Vela Luka, Općine Blato, Općine Smokvica, Općine Lumbarda i Grada Korčule koje:

 • ne primaju istovrsnu pomoć, odnosno predmetna usluga potpore i podrške nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora, odnosno Europskog socijalnog fonda putem institucija socijalne skrbi, udruga civilnog društva itd., tj. da se predmetna usluga ne ostvaruje po drugoj osnovi
 • u trenutku raspisivanja ovog Poziva nisu korisnici nekog drugog projekta iz Programa Zaželi I, II ili III.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Prijaviti se možete u Općinu Blato (Trg dr. Franje Tuđmana 4) do 24. siječnja (utorak) 2023. godine.

Preuzimanje:

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza III“„POMAŽEMO ZAJEDNO”


Ispis