Najam Prizba 2 2021

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Općina Blato, Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša, objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
za davanje u zakup javne površine na Prižbi označene kao
čes. zem. 27890 k.o. Blato u površini od 100 m2

Na Natječaj za davanje u zakup javne površine na Prižbi označene kao čes. zem. 27890 k.o. Blato u površini od 100 m2, objavljenog na oglasnoj ploči i web stranici Općine Blato, dana 15. veljače 2021. godine, pristigla je jedna prijava i to Ugostiteljskog obrta Caffe bar „Lido“ vl. Ivo Gavranić koji u potpunosti ispunjava uvjete iz Natječaja te je s istim sklopljen Ugovor o zakupu javne površine, na rok od 4 godine.

Preuzimanje: Obavijest o ishodu natječajnog postupka za davanje u zakup javne površine na Prižbi


Ispis