Sastanak Udruga Potirna Nova 6 022

Dana 07. lipnja 2022. godine u Uredu načelnika Općine Blato održan je sastanak s članovima Udruge za promicanje naselja Potirna – Nova. Na samom početku Općinski načelnik zahvalio je na dolasku ali i na trudu koji članovi Udruge ulažu za promicanje razvoja naselja. Načelnik je nazočne upoznao s aktivnostima koje Općina Blato planira napraviti za razvoj naselja Protina – Nova.

Članovi Udruge upoznali su načelnika s aktivnostima koje Udruga provodi. Istakli su zadovoljstvo sa suradnjom Općine Blato ali ujedno i komunalnog poduzeća Eko d.o.o Blato i Vodovoda d.o.o. Blato te su naveli probleme koje bi trebalo zajedničkom suradnjom riješiti na zadovoljstvo svih građana.

Nakon rasprave dogovorene su određene mjere i aktivnosti za rješavanje istih.

 


Ispis