Flag Skupstina 10 2021

U Dubrovniku osnovan Šabakun – nova Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (FLAG)

U organizaciji Regionalne agencije DUNEA, a uz tehničku pomoć FLAG-a Južni Jadran, 11. listopada u prostorijama Studentskog doma u Dubrovniku, održana je Osnivačka skupština nove Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG) na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Skupštini su nazočili predstavnici jedinica lokalne samouprave, te predstavnici civilnog i gospodarskog sektora koji su ujedno postali i članovi novog FLAG-a. Na sjednici je sudjelovalo 26 osnivačkih članova, od toga deset članova predstavnika javnog sektora, tri predstavnika civilnog, te trinaest predstavnika gospodarskog sektora. Skupštinu je vodio Đivo Market, načelnik općine Mljet, a uvodnu riječ imala je Melanija Milić, ravnateljica Regionalne agencije DUNEA.

Na Skupštini je odlučeno da će ime novog FLAG-a biti Šabakun. Riječ je o ribarskoj mreži namijenjenoj za lov krupne plave ribe, koja je kao tradicijski alat autohtona za dubrovačko područje, a čija je budućnost uporabe na teritoriju RH neizvjesna.

Na konstituirajućoj sjednici su izabrani Upravni i Nadzorni odbor Udruge. Predsjednikom je imenovan Ivo Glavić, vlasnik ribarskog obrta „GOF“ sa Šipana, voditelj je Mato Oberan, predsjednik Ceha za ribarstvo DNŽ i voditelj FLAG-a Južni Jadran, a likvidator Nikola Kalafatović, tajnik Obrtničke komore DNŽ. U osnivanju novog FLAG-a uvelike je pomoglo i iskustvo već postojećeg FLAG-a Južni Jadran, koji se pokazao kao primjer dobre prakse.

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (eng. Fisheries Local Action Group) FLAG je partnerstvo predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnija zadaća FLAG-a uključuje izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije, te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata.

Na Skupštini je među ostalim osnivačima, a u ime Općine Blato sudjelovao i načelnik općine Blato, Ante Šeparović.


Ispis