Cz Vjezba 12 2022

U četvrtak, 01. prosinca, održana je vježba Civilne zaštite Općine Blato pod nazivom “Stožerno upravljanje u slučaju potresa”

Tema vježbe bila je provjera pozivanja i korištenja planske dokumentacije u slučaju proglašenja velike nesreće ili opasnosti od njenog nastanka.

Budući da je vježba stožerno - zapovjednog karaktera, cilj je uvježbavanje  Stožera CZ i ostalih sudionika sustava civilne zaštite tijekom pozivanja, aktiviranja, početka rada Stožera civilne zaštite uz upoznavanje sa planskim dokumentima.

Posebni ciljevi vježbe su:

 • provjeriti spremnost svih sudionika u ovoj vježbi
 • provjera sustava pozivanja (shema pozivanja): izrada Odluke o pozivanju – aktiviranju Stožera, dostava Odluke o pozivanju – aktiviranju Stožera službi Načelnika,
 • priprema radnog prostora za rad Stožera,
 • prihvat članova Stožera
 • uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti,
 • provjera koordinacije svih sudionika u sustavu civilne zaštite:
  • dostava Odluke o pozivanju – aktiviranju Stožera službi Načelnika, 
  • priprema radnog prostora za rad Stožera,
  • prihvat članova Stožera,
 • upoznavanje sa planskim dokumentima iz područja civilne zaštite za područje Općine Blato,
 • podizanje razine osposobljenosti članova Stožera CZ Općine Blato i ostalih sudionika civilne zaštite.

Cilj vježbe je ispunjen jer su se proučili planski dokumenti, promislilo se o obavezama i odgovornostima u slučaju ovakve nesreće te su se pripremili i ogledni primjerci za donošenje potrebnih Odluka i zahtjeva za pomoć više hijerarhijske razine.

Isto tako, sutradan 02. prosinca, temeljem članka 4. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite i članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite održana je smotra postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Blato.

Stožer CZ Općine Blato
Zoran Sardelić, načelnik

cz vjezba 12 2022 1

 


Ispis