Covid Potvrde 11 2021

Na temelju članka 92. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21) te sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine 121/21) donosim sljedeću

ODLUKU

Članak 1.

Uvodi se mjera obveznog testiranja i kontrole Covid potvrda zaposlenika Općine Blato te kontrole Covid potvrda osoba koje dolaze u prostore Općine Blato.

Članak 2.

Ovlašćuju se: Branka Sardelić, Dorotea Žanetić, Antonija Bosnić, Antonela Šeparović, Emili Boroe, Danijela Petković, Maja Franulović, Tanja Cetinić, Petar Franulović, Marin Stric – Ančić, Mario Marinović, Fani Bačić, Joksida Dragojević i Lovorka Buškariol na provođenje kontrole EU DIGITALNE COVID POTVRDE ili drugog odgovarajućeg dokaza o preboljenju/testiranju ili cijepljenju prilikom ulaska osoba u prostore Općine Blato.

Ovlašćuje se Mario Marinović na provođenje kontrole EU DIGITALNE COVID POTVRDE ili drugog odgovarajućeg dokaza o preboljenju/testiranju ili cijepljenju zaposlenika Općine Blato.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Blato.

Načelnik
Ante Šeparović, dipl.ing.

Preuzimanje: pdfOdluka o mjeri obveznog testiranja i kontrole Covid potvrda zaposlenika Općine Blato te kontrole Covid potvrda osoba koje dolaze u prostore Općine Blato


Ispis