12. sjednica Ureda načelnika

1. Priprema 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Blato; 
2. Ostalo.


Dana 09. studenoga 2010. godine održana je 12. sjednica Ureda načelnika na kojoj je predložen dnevni red 16. sjednice Općinskog vijeća koja će se održati 25. studenoga 2010. sa slijedećim točkama:

1. Prijedlog Programa rada Općine Blato za 2011. godinu:
             a)  Prijedlog Programa poticanja gospodarskog razvitka Općine Blato za  
                  2011. godinu;
             b)  Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
                  drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato za 2011. godinu;
             c)  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području općine Blato za 2011. 
                  godinu;
             d) Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju na području   
                  općine Blato za 2011. godinu;
             e)  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području općine Blato za 2011. 
                  godinu;
             f)  Prijedlog Programa zdravstva i socijalne skrbi na području općine Blato  
                  za 2011. godinu;
             g)  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova održavanja 
                  uređenog građevinskog zemljišta na području općine Blato za 2011. godinu;
2. Prijedlog Odluke o donošenju procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Blato;
3. Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta.

 

Članovi Ureda načelnika raspravljali su po točkama dnevnog reda, te će se sukladno njihovim prijedlozima i primjedbama uskladiti predložene Odluke o kojima će se još raspravljati na slijedećoj sjednici Ureda načelnika prije nego što se iste upute Općinskom vijeću na donošenje. Na kraju sjednice članovi Ureda načelnika raspravljali su po molbama i zahtjevima građana.


Ispis   E-mail