ZsU organizaciji Općinskog poglavarstva i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 10. kolovoza 2004. godine u vijećnici Općine Blato održan je nastavak Znanstvenog skupa "Blato do kraja 18. stoljeća".
Nakon završenog skupa, promoviran je zbornik radova koji su prezentirani i raspravljani na samom skupu. Zbornik nosi oznaku "svezak 2" i nastavak je prethodnog zbornika i znanstvenog skupa održanog prošle godine. Zajedno, oba sveska čine dragocjeni doprinos pisanoj povijesti Blata.

Pozdravljajući sudionike skupa i goste te posebno predstavnika HAZU-a akademika Ivu Padovana, Teo Šeparović je otvorio Znanstveni skup "Blato do kraja 18. stoljeća". Nakon protokolarnog dijela formirano je radno predsjedništvo u sastavu: Serđo Dokoza - predsjednik, Dinko Radić, Teo Šeparović i Katarina Žuvela - članovi. Na skupu je predstavljeno deset radova slijedećim redom:

  1. Dr. sci. Franko Oreb: "Prof. dr. Petar Lisičar (1908. -1987.)"
  2. Dinko Radić, prof.: "Prostor općine Blato krajem brončanog i početkom željeznog doba"
  3. Dr. sci. Serđo Dokoza: "Prilog poznavanju seoskog plemstva na Korčuli"
  4. Ante Drage Marinović, prof.: "Nasljedno pravo u oporukama (testamentima) stanovnika Blata prema odredbama srednjovjekovnog Korčulanskog statuta iz XIII st."
  5. Don Božo Baničević: "Vizitacije apostolskog vizitatora Augustina Valiera župe Blato godine 1579."
  6. Igor Borzić, dipl.arh.: "Crkva svetog Križa, istraživanja 2004. godine"
  7. Dr. Nikola Bačić: "Zdravstvo na otoku Korčuli i Blatu od 1420. do 1815. god. (Mletačka republika i francuska uprava)"
  8. Dr. sci. Vinicije B. Lupis: "Prilozi poznavanju sakralne baštine Blata"
  9. Mr. sci. Ana Biško: "Kaštel Arnerić"
  10. Dr. sci. Alena Fazinić: "Obredna i ukrasna srebrnina u župi Blato"

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u koju su se pitanjima, prijedlozima i primjedbama uključili i gosti skupa. Na kraju radno predsjedništvo donijelo je zaključke koji će poslužiti kao smjernice za nastavak rada na znanstvenom i sustavnom istraživanju blatske povijesti. Uz zahvalu svim autorima i suradnicima koji su dali svoj doprinos u pripremi i realizaciji znanstvenog skupa, Teo Šeparović se je zahvalio HAZU-u na pokroviteljstvu i najavio nastavak znanstvenog skupa u kolovozu 2005. godine.

Zs1
Promocija zbornika: dr. Serđo Dokoza, dr. Vincije Lupis, dipl.inž. Teo Šeparović, prof. Dinko Radić

Svi radovi izloženi na skupu objedinjeni su i tiskani u Zborniku radova "Blato do kraja 18. stoljeća", svezak II. Glavni urednik zbornika dipl.inž. Teo Šeparović, zajedno s dr. Serđom Dokozom, dr. Vinicijem Lupisom i prof. Dinkom Radićem promovirao je zbornik u velikoj dvorani Doma kulture nedugo po završetku znanstvenog skupa. Program su svojom pjesmom obogatili klape "Kumpanji" i "Prinčipese". Na kraju, u ime organizatora skupa i nakladnika zbornika, načelnik Općine Blato prof. Ivo Gavranić pozdravivši i zahvalivši se svim sudionicima na angažmanu, istaknuo je želju i potrebu za nastavkom istraživanja i publiciranja blatske povijesti.  ( -> Znanstveni skup iz 2003.g.)

Zs7 SmallZs8 Small

Kumpanji i Prinčipese

 

BLATO DO KRAJA 18. ST. - Svezak 2, Zbornik radova

Izdavač: OPĆINA BLATO, Općinsko poglavarstvo
Za izdavača: Ivo Gavranić, prof.
Urednik: Teo Šeparović, dipl.inž.
Urednički kolegij: Dinko Radić, prof., Teo Šeparović,dipl.inž., mr.sci.AnaBiško, Tončica Grbin, prof.
Tajnica uredništva: Katarina Žuvela, dipl.oec.
Tehnički urdnik: Dinko Radić, prof.
Likovno rješenje naslovne stranice: Dinko R. i Teo Š.
Lektor: Tončica Grbin,prof.
Prijevod sažetaka: mr.sci.Ana Biško
Prijelom: Jagoda Čikeš, graf.inž.
Informatička potpora: Dražen Žuvela,inž.
Tisak: JAFRA-SPLIT

Naklada: 300 komada
ISBN 953-99328-2-3

 

 


Ispis