Udruga osoba s posebnim potrebama Vincenca Blato poziva Vas na stručno predavanje na temu:

Odstupanja u razvoju u ranoj dobi djeteta

Kroz predavanje obradit će se slijedeće teme:

-Što je neurorizik i tko su neurorizična djeca

-Klasifikacija faktora rizika

-Uvod u suvremenu klasifikaciju neurororizičnih poremećaja, te iz toga proizašle dijagnostičke kriterije komunikacijskih poremećaja i poremećaja autističnog spektra

-Prvi pokazatelji poteškoća u razvoju

-Važnost kontinuiranog praćenja (i djece koja pokazuju odstupanja u razvoju i one koja imaju faktore rizika)

-Klinička slika djece koja imaju ove poremećaje uz video prikaz slučaja

-Važnost dijagnostike na putu pomoći djetetu s neurorizičnim poremećajem. (Je li dijagnoza preduvjet uspješne terapije?)

-Gdje u RH potražiti pomoć u slučaju odstupanja (dijagnostika, procjena, terapija i pracenje)

- Prikaz slučaja

Predavanje je namijenjeno roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, psiholozima i drugim stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece kao i široj javnosti naročito mladim obiteljima.

Predavači su: Hana Sinanović, mag.edu.reh. i Maja Marijanović, prof. logoped Baseline (kabinet za razvojnu procjenu i podršku iz Dubrovnika)

Predavanje će se održati u petak 06. listopada 2017. s početkom u 16.00 sati, u klavir sali Doma kulture.


Ispis