Općina Blato i EKO d.o.o. - za obavljanje komunalnih djelatnosti pozivaju sve zainteresirane građane na "Dan otvorenih vrata Reciklažnog dvorišta Blato".

alt

BLARA d.o.o.


Ispis