Nadnevka 7. sičnja četvrte godine trećega tisućljeća, prvega dana Poklada, nakon iskazane voje uprave od «Krulića» za upravljanjem općinom Blato, na temelju ovlasti donosim slijedeću
O D L U K U
O PRIVREMENOJ POHRANI
OPĆINSKOG KJUČA

Članak 1.

S obzirom da je Uprava od Krulića, ovi put na pravi dan i to na početak Poklada, izrazila žeju za vazest Općinski kjuč, što jin prošlih godišć ni hodilo za rukon, a da to ni radi tega što i slipa kokoš kucne zrno, nego radi tega što san in lanika reka da vežu prst kako ne bi zaboravili pitat kjuč kad je red, ovega puta mi se čini da su se najboje parićali, i zato jin pripušćan kjuč u najbojoj viri da će ovega Poklad popravo štogod učinit.

Članak 2.

Kako san ih u prven članku pohvali sad ih želin upozorit da jin je jadno mali poklad, i da se odma stavu u način jer će doć čista srida prin nego što mislu. Zato jin predlažen da fatigaju sempre, mogu i prikovremeno, mogu i kako god hoću, mogu i na sivo, samo ne na crno, jerbo tega u Blatu ni i mogli bi pak ispast bila vrana.

Članak 3.

Nego želin reć Predsjedniku da je u ten malen pokladu ima i sriće jerbo je, neka poklad traje svega sedan setemani, dobi i još jednu setemanu radi tega što nedijon po noven zakonu neće fatigat tamo di fatiga, pa će imat više vrimena fatigat u Kruliću. Nadan se da će nan na toj jubavi, uprava Krulića i predsjednik osobno uzvratit, jer ne mogu reć da nismo i o ten vodili računa.

Članak 4.

Upravi Krulića predlažen da učini štogod više nego ovih godišć, da organiziraju depju koje tance ili koju drugu maškaradu, da jin ne bude ovi kjuč služi samo za na poklad otvorit velu dvoranu i sotin mislit da in je dosta, jerbo ću onda predložit da jin se kjuč više neda.

Članak 5.

A kad su funeral i povorke u pitanju lanika su se uspili svi skupit u isti dan samo su falili ure. Bi bi jin red ovega godišća skupit sve ujedno da Blaćani budu mogli vidit kako to izgleda povorka duja od devet metri.

Članak 6.

Korisnik je vlastan kjučen raspolagat kroz Poklad, te ga po završetku vratit vlasniku u ispravnen stanju. Za to vrime neka
- s njin ne sparava da mu ne pukne bradica;
- ga ne stavja di mu ni misto.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu kad dan kjuč.

Klasa: četvrta
Urbroj : četvrti
Blato, 7. sičnja 2004.

Općina Blato
Načelnik

Ispis