HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

"ELEKTROJUG" – Dubrovnik

Terenska jedinica Korčula

Blato, 20. studenoga 2019. god.

Broj: 401600404/ 5185 /19IZ

O B A V I J E S T

Potrošačima električne energije

Obaviještavaju se Potrošači električne energije na području općina; Vela Luka, Blato, Smokvica i Lastovo, te Mjesnog odbora Čara, koji se električnom energijom napajaju iz TS 35/10 kV „Blato“, da će dana 23. studenoga 2019 . god., (subota), biti obustavljena isporuka električne energije u vremenu od 13:00 do 16:00 sati.

Do obustave isporuke električne energije dolazi zbog radova na elektroenergetskom postrojenju TS 110/35 kV „BLATO“ u vlasništvu HOPS-a.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, kao i drugih nepredvidljivih okolnosti, radovi se odgađaju, a o novom terminu ćemo Vas naknadno obavijestiti.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

"ELEKTROJUG " – Dubrovnik

Terenska jedinica Korčula


Ispis