Poštovani sumještani!

U svrhu što bolje prohodnosti poljskih putova, a time i lakšeg prometovanja naših mještana do svojih imanja asfaltirano je oko 110 m poljskog puta na predjelu Kantulišća, a daljnjih 200 m je uređeno i tamponirano.

Općina Blato financirala je i asfaltirala parking u centru Blata, zapadno od nogometnog igrališta BŠK Zmaj.

Također je u planu asfaltiranje oštećene Županijske ceste od križanja sa cestom prema Prižbi u smjeru Nančinovo, Donji Lov i Dol u Općini Smokvica. Isto tako se planiraju asfaltirati i dvije veće dionice u naselju Potirna.

Općina Blato ima za cilj urediti što više poljskih putova, što će najviše ovisiti o financijskim sredstvima, a na županijskim cestama, u suradnji s ŽUC-om Dubrovnik, odrediti prioritete i sanirati kritične točke u našoj Općini.

Načelnik Općine Blato

Ante Šeparović

alt

alt

alt

alt


Ispis   E-mail