Važniji kontakti

Ime Pozicija Telefon
Dom zdravlja "dr. Ante Franulović" Dom zdravlja "dr. Ante Franulović" 020 851 205
DVD Blato DVD Blato 020 852 093
Policija Policija 020 444 333
COVID-19 Ambulanta COVID-19 Ambulanta 020 64 16 13
Centra za socijalni skrb Korčula Centra za socijalni skrb Korčula 098 344 656