Testiranje2020

 

UPUTE KANDIDATIMA
za provjeru znanja i sposobnosti

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli molbe na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, infrastrukturu, gospodarenje prostorom i zaštitu okoliša Općine Blato za radno mjesto referent–komunalni redar 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca koji je objavljen u Narodnim novinama broj 81 od 15. 07. 2020. godine, da će se pismena provjera kandidata održati dana 03. kolovoza (ponedjeljak) 2020. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općinske uprave Općine Blato, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Pravila testiranja:

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja (dva dijela po 10 pitanja) i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 50% bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno.

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
  • razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji način remetiti koncentraciju kandidata,
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija.

Ukoliko kandidat prekrši pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Blatu, 28.srpnja 2020. godine    

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA
PREDSJEDNIK
Mario Marinović, dipl. iur.

 


Ispis