Savjetovanje Prikupljanje Otpada

Savjetovanje traje od 21. siječnja 2021. godine do 21. siječnja 2022. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21. siječnja 2022. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato s obrazloženjem, na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se isključivo na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću kojeg možete preuzeti na internet stranicama Općine Blato.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Blato. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog bude javno objavljen, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato objavljen je u elektronskom obliku na internet stranici Općine Blato www.blato.hr

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato koji je objavljen na internet stranici predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato.

Tekst ove objave objavit će se na web stranici Općine Blato www.blato.hr u rubrici
„Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću“.

Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

Preuzimanje: Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Blato

Općina Blato


Ispis