Zastita Od Plamenjace

U proteklim danima, na području otoka Korčule palo je između 20 i 50 litara kiše. Visoka relativna vlaga zraka i povećanje dnevne temperature zraka pogoduju i dalje infekcijama uzročnikom peronospore (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i ranog botritisa - sive plijesni (Botrytis cinerea).

Preporuka je obaviti zaštitu sistemičnim pripravcima: Mikal flash, Ridomil gold MZ, Forum star, Acrobat MZ, Mikal premium F, Curzate F, Fantic F, Fantic M, Pergado F, Equation pro, Ampexio, i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Eryshipe necator) preventivno koristiti: Dynali, Domark, Nativo, Talendo, Collis, Falcon, Topas, Luna, Stroby, uz dodatak topivog sumpora ( Thiovit jet, Cosavet, Chromosul, Kossan).

Za zaštitu od uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) preventivno, po potrebi, koristiti jedan od pripravaka: Switch, Cantus, Pyrus, Teldor.

Porastom temperature očekuje se razvoj sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) te preventivno koristiti: Reldan, Affirm, Laser, Decis, Fastac, Radiant.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, a poslije tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.


Ispis