Zgrada Opcine

OBRAZLOŽENJE

Općina Blato pokrenula je postupak izrade i donošenja „Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato“ (Službeni glasnik Općine Blato 3/03, 5/04, 3/07, 4/07, 7/07, 2/09, 7/13, 4/14, 8/15, 6/18, 3/21; dalje: Plan) , za što je izrađen nacrt Odluke o izradi.

Općina Blato ishodila je mišljenje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, Dubrovnik kojim se utvrđuje da je za predmetnu Ciljanu izmjenu i dopunu plana potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Stoga je potrebno da Općinski načelnik donese Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato na okoliš.

Preuzimanje: Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato na okoliš


Ispis