Obavvinogradarima

Na pojedinim lokalitetima otoka Korčule uočena je infekcija uzročnika razvoja pepelnice ( Erysiphe necator) vinove loze. Toplo i sparno vrijeme osobito pogoduje razvoju pepelnice (Erysiphe necator). Za zaštitu od uzročnika pepelnice (Erysiphe necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) vinogradarima i dalje preporučujemo uporabu sistemičnih pripravaka vodeći računa o ograničenjima primjene aktivnih tvari tijekom vegetacije.

Za zaštitu od plamenjače preporuka je koristiti : Alfil duplo, Ridomil gold MZ, Forum star, Mikal premium F, Curzate F, Fantic F, Pergado F, Galben F, Ampexio, Acrobat MZ, Actlet F i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Eryshipe necator) koristiti: Dynali, Nativo, Talendo, Collis, Falcon, Topas, Luna, Stroby, Domark uz dodatak topivog sumpora ( Thiovit jet, Cosavet, Chromosul, Kossan).

Porastom temperatura očekuje se razvoj sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) te preventivno koristiti: Laser KS, Coragen SC, Avaunt 15 SC, Affirm.

Mjere zaštite planirati prema razvojnom stadiju vinove loze, vremenskim prilikama te razmacima između mjera zaštite.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, a poslije tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način.

Ministarstvu poljoprivrede
Dubrovačko-neretvanska županija
Podružnica Korčula - Lastovo


Ispis