Unija Korcula 13 10

18. i 19. listopada 2022. godine u kino dvorani Centra za kulturu Korčula, Obala korčulanskih brodograditelja bb, te ukoliko ste u mogućnosti, da ovaj email proslijedite svim potencijalno zainteresiranima s Vašeg područja.

Kao gosti – primjeri dobre prakse na predstavljanju programa sudjelovati će: 

Za: CERV
Tijana Tešija, Udruga MI iz Splita
Snježana Horvatin, Kulturni centar Klanjec

Za: KREATIVNA EUROPA-KULTURA

Ivo Kara-Pešić, Udruga KINOOKUS

Jospeh Corre, Kutak knjiga

Također, u sklopu programa LAG 5 će predstaviti projekt EUROPE DIRECT KORČULA (Centar koji će biti član mreže Europe Direct u Hrvatskoj, koja je pak dio sveeuropske mreže centara. Ti centri približavaju Europu ljudima na terenu i potiču ih da se uključe u rasprave o budućnosti EU-a, dok mrežom upravlja Europska komisija. Zainteresirani stanovnici moći će se obratiti s pitanjima o politikama, programima i prioritetima EU-a te sudjelovati u događanjima na temu budućnosti EU-a.)


Ispis