Uspostava Linija

Sukladno Odluci Stožera CZRH od 15. svibnja 2020. godine uspostavit će se državne brodske i brzobrodske linije sukladno redu plovidbe za 2020. godinu.
Redovi plovidbe dostupni su i na web stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet http://agencija-zolpp.hr/linije/
Linije se uspostavljaju od ponedjeljka, 18. svibnja 2020. godine.


Ispis