Vodovod Obavijest 1 2021

- nositeljima stvarnih prava i posjednicima na nekretninama koje se nalazi u zahvatu izvođenja radova za GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE VODOGOSPODARSKOG SUSTAVA (ODVODNJA OTPADNIH VODA), 2A SKUPINE – AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA (JUŽNA OBALA) PRIKUPLJANJE I ODVODNJA OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE VODOGOSPODARSKOG SUSTAVA (KORIŠTENJE VODA), 2A SKUPINE – AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA (JUŽNA OBALA) REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE i to nekretninama označenim kao čest.zem. 13530/2, 27482/9 i 27482/13 sve k.o. Blato.

Naprijed navedene nekretnine bit će predmetom izvlaštenja radi izvođenja radova za GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE VODOGOSPODARSKOG SUSTAVA (ODVODNJA OTPADNIH VODA), 2A SKUPINE – AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA (JUŽNA OBALA) PRIKUPLJANJE I ODVODNJA OTPADNIH VODA I REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE VODOGOSPODARSKOG SUSTAVA (KORIŠTENJE VODA), 2A SKUPINE – AGLOMERACIJA SMOKVICA – BRNA (JUŽNA OBALA) REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE.

Stoga se upućuje poziv svim nositeljima stvarnih prava i posjednicima predmetne nekretnine da u svrhu očitovanja i postizanja sporazuma oko sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti, pristupe u prostorije Vodovod d.o.o. Blato, Blato, 32. ulica 9/1, osobno ili putem punomoćnika, u razdoblju od 7. siječnja 2021. godine do 14. siječnja 2021. godine, u vremenu od 08.00 do 12.00 sati.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na brojeve telefona 020/851-720 i mobitela 099/2680-617.

Preuzimanje: pdfJavni poziv radi sklapanja Ugovora o osnivanju prava služnosti

Direktor:
Ruška Gavranić, ing.građ.


Ispis