Dan Opcine I Sv Vincencej 2022 0025

Brojni Blaćani u rodnom mjestu, diljem domovine i u svijetu svečano su obilježili Dan općine Blato i blagdan svoje nebeske zaštitnice sv. Vincence.

Na sam dan Općine Blato i blagdan svete Vincence u Blatu program je započeo ophodom H.G.U. „Sveta Vincenca” oko mjesta, nakon čega je uslijedila Sveta Misa za sve pokojne u župnoj crkvi Svih Svetih.
Jutarnji program nastavio se ophodom Narodne glazbe Blato i blatskih mažoretkinja oko mjesta, zatim je Općinski načelnik Ante Šeparović zajedno sa ostalim predstavnicima Općine Blato položio vijenac pred Spomen križem u znak sjećanja na sve umrle Blaćane.
U općinskom protokolu, uz predstavnike Općine Blato sudjelovali su HGU Sveta Vincenca, Viteško udruženje Kumpanjija i župnik don Željko Kovačević nakon čega je služena Sveta misa za iseljenike u župnoj crkvi Svih Svetih.

Blagdanski program nastavljen je poslijepodne na Plokati gdje je Viteško udruženje Kumpanjija održalo svoj glavni javni nastup. Tom prigodom nastupili su blatski kumpanjoli koje je ove godine predvodio kapitan Josip Žaknić Beor. Nakon što su primili blagoslov župnika don Željka Kovačevića i dopuštenje glavara Ante Šeparovića, načelnika Općine Blato izveli su „Ples od boja” i tradicionalni ples „Tanac” sa tancaricama.
Nakon nastupa VU Kumpanjija u 18:00 sati uslijedila je blagdanska procesija s moćima Svete Vincence koja je krenula s Plokate, a po povratku je bila svečana koncelebrirana Sveta Misa ispred zvonika koju je predvodio uzoriti kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u miru. Mnogobrojni Blaćani i prijatelji Blata uveličali su svojom nazočnošću proslavu Dana Općine Blato i blagdana nebeske zaštitnice svete Vincence.


Ispis