Cesta Sit Karb 28 12 2021 0004

Radovi na cesti prema Karbunima odvijaju se vrlo dobrim tempom po predviđenom planu.

Cesta je trenutno u fazi izgradnje potpornih zidova, nasipa, iskopa, miniranja itd.

Općina Blato i tvrtka Strabag, zadovoljni su do sada obavljenim poslom te bi radovi trebali završiti u predviđenom roku.