Pod predsjedavanjem načelnika Općine Blato prof. Iva Gavranića održana je 100. sjednica Općinskog Poglavarstva, na kojoj je  između ostalog, podneseno izvješće o aktivnostima komunalnog poduzeća EKO d.o.o. i Turističke zajednice Općine Blato u tijeku turističke sezone.

Prema izvješću direktorice turističkog ureda stanje popunjenosti kapaciteta u privatnim apartmanima nešto je bolje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, no zabilježen je značajan pad broja ostvarenih noćenja u hotelskom smještaju. S neorganiziranošću hotelskog smještaja povezan je i izostanak adekvatne promidžbe i dodatnih sadržaja u uvalama, što bi dugoročno moglo imati negativne posljedice  na efekte u turizmu. Sukladno važećoj Odluci o uređenju cestovnog prometa u naseljima na području Općine Blato, za vrijeme turističke sezone bit će zabranjena opskrba kamionima trgovačkih i ugostiteljskih radnji u jutarnjim satima kako bi se izbjegle prometne gužve na blatskim prometnicama.  Poglavarstvo je također donijelo odluku o dodjeli poslovnog prostora-bivšeg vatrogasnog doma u Blatu na zajedničko korištenje bez naknade športskim udrugama HPD Spivnik i ŠRU Pagar.U nastavku sjednice rješavani su imovinsko pravni odnosi, u sklopu čega je donesen i zaključak o pomoći Družbi Kćeri milosrđa oko rješavanja bivše školske zgrade u Babini koja je vezana za početak redovničkog staža blažene Marije od Propetog Isusa Petković. (MK)